EFOP-3.2.9.-16-2017-00080 - ÓVODAI- ÉS ISKOLAI SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE

 • A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 39 990 347 FORINT

 • A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

 • A PROJEKT IDŐTARTAMA: 2018. JANUÁR 1.- 2019. JÚNIUS 30.

A PROJEKT TARTALMA:
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység által az elsődleges prevenció megerősítése, az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok szociális jólétének, életminőségének javítása, az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás feltételeinek megteremtése.
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység eszköztárát kialakítottuk, adaptáltuk a projektbe bevont intézményeken belül felmerült problémáknak, a helyi viszonyoknak megfelelően.
A megfelelő szervezeti keretek, eljárásrend és dokumentáció kidolgozása által biztosítottuk a szakmai együttműködés rendszerét a család- és gyermekjóléti központ és a köznevelési intézmények között.
Az óvodai és iskolai szociális segítés egyéni tanácsadás, csoportban végzett munka, közösségi munka keretein belül valósult meg, illetve a gyermekvédelmi tevékenységek koordinálásával segítette az iskolai, óvodai gyermek- és ifjúságvédelmi munka ellátását.
A szociális szakember munkáját az adott köznevelési intézményhez kötődően, helyben látta el.
A projektben résztvevő intézmények:

 • Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda
 • Izsák Imre Általános Iskola
 • Béke Ligeti Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és EGYMI
 • Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Zalaegerszegi SZC Báthori István Szakgimnáziuma és Szakiskolája
 • Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola
 • Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK
 • Tófeji Kincskereső Általános Iskola
 • Tófeji Mesesziget Óvoda